Choose language: Swedish English Norwegian German Italian Lithuanian

Internationell konferens om effekterna av Utseende i samhället

Konferensen hölls den 9 och 10 december på Högskolan i Kristianstad i Sverige och hade över 160 deltagare från 37 länder. Under två dagar, ledande experter, forskare och praktiker inom områdena utbildning, folkhälsa, medicin och sociala & kulturella aspekter från 37 länder presenterade och delade med sig av sin forskning och praktiska erfarenheter i förhållande till utseende. En av huvudtalarna Dr Martin Persson och Thomas Nilsen betonade den kritiska länken mellan forskning och praktik, och berättade om det europeiska projektet - Appearance Matters. Andra gästföreläsare, inklusive ledande experter inom kroppsuppfattning, ätstörningar, barns hälsa, kirurgi och socialt arbete från hela världen lyfte fram behovet av mer utseenderelaterad forskning inom dessa områden och förstärkt betydelsen av spridning till en bredare och mer varierande publik.

  

Appearance Matters - kvällsarrangemang på Folkuniversitetet, Kristianstad Sverige

Den 8 december presenterades projektet Appearance Matters på Folkuniversitetet, före konferensen på Högskolan i Kristianstad, Sverige. Slutliga versionerna av utbildningsmaterialet presenterades tillsammans med riktlinjer för yrkeslärare och andra viktiga intressenter. 23 personer deltog från 14 länder och diskussionerna betonade vikten och relevansen av projektet i dagens värld.

 

Appearance Matters Projektet går framåt

Efter ett framgångsrikt genomförande av Appearance Matters Projektet och återkoppling, särskilt under dess genomförande pilot test, har partnerna i projektet valt att arbeta vidare på idén om personlig medvetenhet och förbättra attityden hos människor, som riskerar att bli socialt marginaliserade. De bestämde sig för att göra ett nytt projekt, som skulle syfta till att utveckla en ny innovativ metod för utbildningar för att stärka unga människor som är arbetslösa, som ett sätt att öka deras motståndskraft och förmåga att hantera stressfaktorer, med hjälp av positiv psykologi. Positiv psykologi är en metod som används för att främja en positiv utveckling och tillväxt, genom att använda vishet, mod, humanitet, rättvisa, måttfullhet och transcendens. Projektet startade i september 2014 och kommer att avslutas i augusti 2016. Resultaten av Be Positive projektet kommer att bygga på den ovärderliga kunskapen från den Appearance Matters Projektet och kommer fastställa villkoren för den breda användningen av förbättrade verktyg för människor i behov av positiv uppmuntran.

Staden Wien stöder de ansträngningar som gjorts för att bekämpa orealistiska skönhetsideal

Staden Wien är en del av ett nätverk som består av representanter från modevärlden, reklambranschen, media, show-business, industri, politiker och hälsoexperter, som arbetar tillsammans mot dekonstruera orealistiska och hälsoskadliga ideal för kvinnor. Målen för nätverket är att underlätta utbytet av åsikter som är relevanta för ätstörningar bland opinionsbildare inom mode, reklam, företag och öka medvetenheten om problemet, att främja ett större ansvar, socialt samvete samt att planera och genomföra nya initiativ för att bekämpa ätstörningar. "Ingen KROPP är perfekt" har valts som slogan för att markera början på en ny medvetenhet som avstår överdrivet smala kroppsideal.

Den 22: a internationella konferensen om ätstörningar: 14-18 OKTOBER 2014, Tyrolen, Österrike

Den 22: a internationella konferensen om ätstörningar sker i år i Tyrolen, Österrike. Det slutliga programmet för konferensen är klar och intresset är stort från olika länder. Den 16 oktober kommer deltagarna att få möjlighet att delta i en workshop (undervisningsdag), då de kommer att ha möjlighet att förbättra sina kunskaper om de sociala aspekterna av ätstörningar. Några av huvudämnena är “Integrating Obesity and Eating Disorders Prevention in Schools and Communities”, “The Science and Practice of Improving Body Image” ““Mind the Gap” – An Exploration of Communication Issues in Eating Disorders” and “Bringing Prevention Principles into Your Practice”. Det bör betonas att konferensen endast är öppen för yrkesverksamma som är involverade i ätstörningsfrågor (såsom kliniker och forskare), men också till de drabbade och vårdare.

Ungdomsledare i Saarema

Under ett ungdomsprojekt möte i Estland, Saarema Island, använde RSBDF möjlighet att inleda diskussioner med socialarbetare, som arbetar i nära anslutning till skolor och samhället i stort, om en eventuell ny inriktning i vissa av deras problemanalyser. Arbeta med särskild inriktning på utseende är ny för kommunen.

Dessa diskussioner var givande och det skapades ett intresse av att titta på projektets resultat och läromedel för användning i det dagliga arbetet.

Ilme Ounapu, socialarbetare i kommunen.

Skolbesök i Turkiet

RSBDF var inbjuden att titta på skolsystemet i Turkiet och yrkesskolan i Istanbul. Under skol besöket på Sisli yrkesskola i slutet av våren 2014, använde RSBDF möjligheten att presentera Appearance Matters projektet och den forskning som bedrivs av Nichola Rumsey. Dom hade en diskussion om utseendets betydelse i turkiska skolor och deras erfarenheter om ämnet.

Knut Ellingsen från RSBDF med Mustafa Demirer från Sisli Yrkesskola

 

Öppet hus hos ASEV, Italien

Den 10 oktober presenterades projektet Appearance matters vid ett evenemang om de europeiska projekt som organiseras av ASEV i Empoli, Italien. Projektets flygblad delades ut till deltagarna, som hade också en möjlighet att få information om projektets produkter direkt från de italienska partnerna i projektet.

 

   

Utbildningsseminarium i Italien

Den 26 sep 2014 ett endagsutbildningsseminarium anordnades i Italien för vägledare, yrkes utbildare och andra berörda intressenter. Totalt 20 personer deltog i evenemanget. Alla av dem utvärderade Appearance Matters kursmaterial

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT

Centrum för Utseende forskning, UWE deltog i european researchers’ night den 26 september 2014 på Bristol Science Centre för att presentera sin forskning och projekt för allmänheten (över 1000 personer deltog). Ett av de projekt som lyftes fram var “Appearance Matters”vilket genererade intressanta frågor om själva projektet och hur viktigt det är att visa upp forskningsresultaten ut till den verkliga världen

                                                    

Spridning av utseendet frågor projektet

Spridning av Appearance matters projektet vid ett seminarium i Blekinge, Tjärö, Sverige den 12 augusti 2014.

Publiken var ganska varierande, cirka 100 personer från olika yrken och organisationer, lärare, utbildare, coacher, vägledare, och högre chefer och administrativ personal.

Skåne lyfter

Vid evenemanget Skåne lyfter 25 april 2014 i Kristianstad delade vi ut flygblad och information om Appearance matters projektet.

 

Erasmus Kongress och utställning 2014

Vi valdes ut för att prata om vårt projekt under 20 minuter vid Erasmus Kongress och utställning 2014 som anordnades av European Association of Erasmus samordnare i samarbete med European Association of karriärvägledning. Konferensen hade över 350 deltagare och vår presentation mottogs väl och genererade givande diskussioner.

 


Möte i Litauen

Det fjärde mötet för Appearance matters ägde rum på Klaipeda University, Litauen, från 26 till 27 mars 2014 Fokus för mötet var att återkoppling en av pilottesterna av utbildningsmaterialet från de olika partnernas organisationer. Den totala responsen var mycket positiv. Fyra partners använde en strukturerad enkät som kombineras till en sammanfattande rapport, medan den litauiska partnern använde ett KAP-test metod för att utvärdera utbildningsmaterial. Rapporterna kan laddas ner och läsas under resurser på hemsidan.

Den litauiska Educational Viceminister Genoveita KRASAUSKIENĖ  besökte mötet och var mycket positiv och stödjande av Appearance matters projektet.

 

 

 


SALTO Kulturell mångfalds Nyhetsbrev december 2013

Appearance Matters projektet nämndes i SALTO Cultural Diversity Newsletter December 2013 under rubriken "Övriga Cultural Diversity objekt". Nyhetsbrevet hänvisar till Euronews reportage och ger en länk till videon om projektet.

 

 


Euronews

Appearance Matters projektet lyftes fram av Euronews i ett reportage som fokuserade på effekter projektet kan få för personer med synliga skillnader i yrkesutbildningen.

Klicka på länken för att se reportaget: 

Who are you looking at? - the visible difference

I vilken utsträckning bestämmer utseende vårt liv? Är det en avgörande faktor när vi ska söka jobb? Euronews sökt några svar från en ung kvinna som är född med en synlig skillnad.

Alexandria Barker är en psykologstudent som är född med en läpp-och gomspalt. Familjestöd och korrigerande operationer har gjort att det så kallade "synliga skillnaden" inte längre ett problem för henne.

Hon förklarade: "När man tittar på en person, bedömer folk dig. Så, om du har en fysisk skillnad, bedöms du direkt. Om du inte har haft någon erfarenhet av det tidigare, blir det svårt att förstå hur människor känner. "

Alexandria berättade om verkligheten av människor som drabbats av fysisk stigmatisering: "Social interaktion är mycket svårare, eftersom det är självklart att de har lägre självkänsla. Då blir det svårare att få vänner, gå ut och njuta av enkla saker. Om de letar efter butiks jobb eller något liknande, som betjänar kunder, kommer de att vara rädda för att göra det. Jag har haft några vänner som såg till att de inte får jobb i den rollen, eftersom de var för rädda för svaret. Nu är de lagerarbetare, så att de arbetar bakom butikerna. "

Euronews besökte Bristol Science Centre och talade med Nicole Paraskeva från Centre for Appearance Research at the University of the West of England som berättade om en interaktiv utställning som de har utvecklat som utmanar stereotyper som finns för utseende. Utställningen uppmanar användare att matcha bilder av människor till eventuella jobb och aktiviteter bara genom att titta på deras ansikten, en uppgift som uppmärksammar våra djupt rotade fördomar.

Nicole Paraskeva förklarade: "Vi genomförde nyligen en undersökning med 77 000 vuxna i Storbritannien och fann att 60 procent av kvinnor och män i åldern mellan 18 och 27 år, skäms över hur de ser ut. Vi finner att redan barn så unga som fem år gamla är oroliga över att vara tjocka, eller oroliga för sin kroppsform och funderar på att gå på en diet för att förändra hur de ser ut. "

"Barn kan inte undgå medietrycket, media inflytande, och de tittar på tv-program redan som små och de ser attraktiva människor. Medierna visar ständigt dem hur de förväntas se ut. "

Appearance Matters Projektet understryker hur viktigt mångfalden och skillnaderna är. Projektet är en del av Europeiska kommissionens Leonardo Da Vinci-programmet. Dess syfte är att utbilda lärare och vägledare för att hjälpa unga människor att övervinna allvarliga utseende frågor.

Projektkoordinator Martin Persson berättade för Euronews: "Någon som har dålig självkänsla, eller ett lyte, vi lär dem social kompetens om hur man interagerar - att få folk att se dem som den person de är."

"Fyrtio procent av deltagarna räcker inte upp handen i klassen eftersom de inte vill dra till sig uppmärksamhet för att de har lite dåligt självförtroende om sitt utseende. För unga människor i Europa idag, är det en mycket svår att få arbete. Och om du har ytterligare utmaningar blir det ännu svårare. "

Alexandria Barker kan se fördelarna med Appearance Matters projektet.

"Det skulle hjälpa mycket med självförtroende och självkänsla. Det kan få tillbaka människor på arbetsmarknaden och göra jobb som de vill göra, istället för att gömma undan sig, "sade hon till Euronews.

Martin Persson, med hänvisning till en ung människa med exempelvis ett lyte eller någon synlig skillnad, sade: "Om de deltar i en yrkesskola där utbildare och yrkesvägledare är medvetna om dessa frågor, kan de hjälpa dessa unga deltagaren att övervinna dessa barriärer och har en bättre chans att hitta ett jobb."

Copyright © 2013 euronews  

 http://www.euronews.com/2013/11/14/who-are-you-looking-at-the-visible-difference

Möte i Italien

Det tredje mötet för Appearance Matters ägde rum på ASEV, Empoli, Italien, 1-2 oktober, 2013 Fokus för mötet var för UWE tillsammans med Alex Clark, Royal Free Hospital i London att presentera första utkastet till en heldags utbildning. Partnerna gav feedback och föreslog ändringar av den 1: a versionen av det utvecklade materialet. Sammantaget var feedbacken positiv och alla är överens om att detta kan vara ett mycket bra utbildningsmaterial.

Möte i Sverige

Det andra mötet för Appearance Matters ägde rum på Folkuniversitetet, Kristianstad, Sverige, 24-25 juni, 2013 Fokus för mötet var att presentera de nationella rapporterna från Österrike, Italien, Litauen, Norge och Sverige tillsammans med den teoretiska rapporten från UWE. Olyckligtvis kunde inte partnerna från Litauen delta i mötet på grund av oförutsedda händelser, men de skickade sin rapport till partnerskapet.

Presentationerna genererade riktigt intressanta diskussioner och idéer, som kommer att finnas i utbildningsmaterialet, den sammanfattande rapporten och den teoretiska rapporten

 

 

 

 


Vitryssland

Martin Persson, UWE och Arnoldas Jurgutis, Klaipeda University var inbjuden att närvara vid BelMAPO, den vitryska medicinska akademin baserade i huvudstaden Minsk. BelMAPO är huvud organisation som ansvarar för medicinsk forskarutbildning och utbildning i Vitryssland.  http://www.belmapo.by/en/

Under besöket presenterade Martin och Arnoldas om Appearance Matters projektet. Detta genererade givande diskussioner och hur man skulle kunna utbilda sjukvårdspersonal om de psykosociala konsekvenser när det gäller utseende och vanställdhet.

 

 


Video

Nichola Rumsey undersöker effekterna som missnöjet med utseendet har på vår hälsa, och uppmanar oss att ta ställning mot den kultur som har bidragit till att skapa denna situation. Inspelad på TEDMEDLive Bristol 2013

Följ den här länken: 

Nichola Rumsey - I don't like the way I look


Partnerkapet (markerat i rött)

 


Kickoff möte i Wien

Appearance Matters Kickoff möte hölls i Wien, Österrike från 04 till 05 december 2012.

Partnerna presenterade sig och gav en kort bakgrunds information om sig själva och deras organisation.

Nichola Rumsey, UWE presenterade en kort introduktion till psykologin för Utseende, sammanfattade kunskapsläget inom området och genomförde en gruppövning relaterat till utseende.

Martin Persson, UWE presenterade projektet, tillsammans med milstolpar, enligt följande:

Ingmarie Rohdin, Folkuniversitetet, gav en redogörelse av spridnings strategi

Karin krönika, BEST presenteras projektets exploatering strategi. Fokus kommer att ligga på hållbarhet – projektets fortsättning efter finansieringsperioden. Strategin kommer att ge rekommendationer om den pågående och öka användningen av projektresultaten och resultat från berörda parter

Martin Persson, presenterade även förvaltningen och kvalitetssäkring aspekter, som inkluderade följande: a) Samarbetsavtal b) Tid rapportering c) Finansiella regler

Mötet avslutades med en allmän diskussion om projektet och bestämde datum och plats för de kommande två mötena.